Success

Notes

Error

???page.global.messages.logout.title??? ???page.global.messages.logout.desc??????page.global.messages.logout.refresh???

 
 
 
 
Budget

Small project <800

Posted on

2015-01-12 14:05:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Genom att använda XML, vidarebefordra och överför noteringsuppgifter från kundhemsida till Lamudi-hemsida. Med hjälp av XML, flytta noteringsuppgifterna från kundhemsida till Lamudi Indonesia-hemsida. Vi föredrar ifall frilansaren kan göra XML på plats, men det är möjligt att göra det online. Så frilansaren måste inte komma till kontoret.