Success

Notes

Error

???page.global.messages.logout.title??? ???page.global.messages.logout.desc??????page.global.messages.logout.refresh???

 
 
 
 
Budget

1 500 - 3 000

Posted on

2015-01-19 21:36:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Projekt - Controlled Environment Agriculture Inbäddad styrenhet. Jag har arbetat tillsammans med en elektrisk ingenjör som specialiserar sig på inbäddade styrenheter för att utveckla en Arduino-baserad miljöcontroller för att odla grönsaker inomhus. Ett PCB-gränssnitt har designats och testats för att man ska kunna koppla sensorer, fläktar, pumpar, lampor, värmare och kontrollera AC-utsläpp. Jag har nyligen fått veta att det är möjligt att kontrollera en Adruino via USB:n på en Windows PC genom att använda Visual Basic. Jag vill ge användaren ett pekskärmsgränssnitt med en 8 tums Windows-surfplatta som kör Windows 8.1. Jag har hittat ett VB lab-mjukvaruprogram med öppen källkod som har utvecklats för att kontrollera ett Arduino-baserat 'controlled environment system'. Jag söker en VB-programmerare som kan ta en titt på programmet som har öppen källkod och berätta för mig ifall det kan anpassas till mitt Arduino-projekt. Jag vill även veta ifall VB-programmet med öppen källkod kan installeras på en 8 tums Windows-surfplatta som kör Windows 8.1 och som använder sig av mikro-USB:t för att kontrollera Arduino. Surfplattan kommer att permanent gå samman med controlled environment-strukturen/-kabinetten. I princip för att bli ett high-end pekskärmsanvändargränssnitt. Jag behöver snabbt få ett VB-program som kan köras på en 8 tums-surfplatta som tillåter mig att demonstrera att VB-mjukvaran kan kontrollera ljus, fläktar, pumpar, solenoider, värmare. Även styra temperatur, luftfuktighet, koldioxid, reservoarvätskenivå, osv. Arduino VB Lab är kodat i VB.NET och tillåter användare att skapa egna kontrollgränssnitt för att styra Arduino från PC:n. Användare kan lägga till mätare, knappar, bilder, osv, på en tom sida och sedan använda knapparna för att styra någonting, eller använda informationen som visas. Du kan logga all sensordata till en SQL-serverdatabas och välja ett datumintervall på diagrammen för att se olika tidsspann av data. Lägg ett anbud och dela upp det i två milstolpar: Milstolpe 1: Utvärdera VB Lab & ge råd om hur det kan användas tillsammans med min applikation. Milstolpe 2: Berätta vad det skulle kosta att installera mjukvaran & ge instruktioner angående hur man installerar inklusive SQL-servern.