Success

Notes

Error

???page.global.messages.logout.title??? ???page.global.messages.logout.desc??????page.global.messages.logout.refresh???

 
 
 
 
Budget

3 000 - 6 000

Posted on

2015-01-08 09:47:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Följande är en lista på systemets funktionaliteter. Fler funktionaliteter som du anser vara passande kan läggas till listan.

1) Systemet har följande sorters användare:
1) Slutanvändare (CV-skribenter) (Tre)
2) Systemadministratör (En eller två)

2) Användarna kan utföra följande uppgifter:
• Lägga till information till deras CV/ta bort/redigera CV.
• Skriva ut sina CV:n som Word-dokument.
3) Systemadministratör:
• Lägga till/Ta bort/Redigera användare.(du kan använda dig utav Gridview)
• Hantera CV:n.(ta bort dem efter att ha sett dem på DB)
4) Systemet har följande gränssnitt:
A) Inloggning
• Slutanvändare
• Systemadministratör

B) Gränssnitt för att fylla i följande information:
• Personlig Information
• Information om utbildning
• Färdigheter
• Utbildning
• Du kan lägga till det som du tycker är viktigt.
4) Gränssnitt för att skriva ut CV:t i Word-format. Bestämma ett format som du vill skriv ut CV:t i, i ett Word-dokument.

5) Registrering, Inloggning (Namn, Status, Vy), Utloggning.

6) Skapa databasens design. Inloggningen till systemet är databasdriven dvs. användaren kommer endast att få tillgång till systemet ifall han är en validerad användare av systemet (hans namn finns i databasen)

Generella Krav
• Studenter måste använda sig utav ASP.NET och C# eller VB som programmeringsspråk samt  SQL Express Database, eftersom det är enklare att överföra tabeller från en plats till en annan.
• Studenter kan använda ett sessionsobjekt via webbplatsen.
Under normala förhållanden, kommer uppgiften att bli betygsatt inom ungefär 1 vecka.
• Webbansökan:
o Användande av CSS. [1 poäng] ?
o Användande av en mallsida och navigering (Web.sitemap, TreeView, site map path) (inkl. sidans upplösning). [1 point] ?
o Registrerings- och inloggningssida. [1 point]?
o Funktionalitet vad gäller redigering, raderande och uppdatering av ett CV. [ 3 points]
o Funktionalitet vad gäller systemadministration. [3 points]
• Demonstrerat deras förmåga att använda XHTML, CSS och ASP.NET.
• Demonstrerat deras förmåga att använda ASP.NET för att skapa en webb-baserad applikation.
• Demonstrerat deras förmåga att använda programmeringstekniker för kund- och serversida.Jag vill ha detta senast fredag, tack.


Önskade Färdigheter
VB.NET, Visual Basic