Success

Notes

Error

???page.global.messages.logout.title??? ???page.global.messages.logout.desc??????page.global.messages.logout.refresh???

 
 
 
 
Budget

800 - 1 500

Posted on

2015-03-08 23:03:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Önskade färdigheter: - Erfarenhet av att skriva komplexa makron i Visual Basic for Applications i MS Excel inklusive diagram och pivottabeller - Måste vara kunnig vad gäller kodning, testande & dokumentation och generera komplexa företagsrapporter i MS Excel - Interagera med affärsanalytiker för att få en bättre förståelse för arbetskrav - Utveckla och leverera önskade outputs från start till leverans - Villig att göra ändringar i applikationerna på grund av ändringar vad gäller tillämpningsområden - Kunna arbeta mot deadlines - Helst malaysier