Success

Notes

Error

???page.global.messages.logout.title??? ???page.global.messages.logout.desc??????page.global.messages.logout.refresh???

 
 
 
 
Budget

Small project <800

Posted on

2015-02-06 15:53:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Till sociala mediekampanjer sökes personer med erfarenhet av att skriva innehåll för Twitter, Facebook, Google+. Innehållet måste vara på engelska och franska. Eventen är NGOs konferenser, möten och sociala event och du behöver närvara på plats i Stockholm, Sverige eller vara online. Du måste bo i Stockholm, Sverige eller i närheten.