Success

Notes

Error

???page.global.messages.logout.title??? ???page.global.messages.logout.desc??????page.global.messages.logout.refresh???

 
 
 
 
Budget

800 - 1 500

Posted on

2015-02-10 20:11:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Vi är ute efter att hitta en ny teknisk medlem till vårt team, som kommer att arbeta med oss för att förstå våra produkter, våra kundscenarion, och arbeta på vårt mål att bygga ett omfattande produktsupportsystem. Tillsammans kommer vi att bestämma innehåll, typ och lämpliga medier för att tillhandahålla supportinformation till våra kunder från olika sorters infodelningsmöjligheter såsom: - Onlinekunskapsbas - Användarmanual - Snabbstartsguide - Säkra Arbetsmetoder - Lärandehandledningar - Felsökningsguide - Frågor och Svar Vi söker kandidater som är självsäkra, kompetenta, har social kompetens, och som framförallt är samarbetsvilliga. Vi arbetar tillsammans som ett team, sedan fokuserar vi på våra ämnesområden för att effektivt få arbetet gjort. Vi är ett globalt team som använder oss av felsökning som ligger i framkant och kommunikationsverktyg byggda för team på distans, och vi har ett stabilt arbetsflöde. Därav måste du vara bekväm med Atlassians uppsättning av verktyg (särskilt JIRA) eller kunna komma igång med det snabbt. Vi kommunicerar via Skype (eller GooglePlus) då och då, så personer med en fungerande engelska brukar passa in bäst. Detta är ett långsiktigt projekt med möjlighet till upprepade kontrakt. Den utvalda kandidaten kommer att behöva skriva under Davoodi Pty Ltd sekretessavtal/NDA.