Success

Notes

Error

???page.global.messages.logout.title??? ???page.global.messages.logout.desc??????page.global.messages.logout.refresh???

 
 
 
 
Budget

3 000 - 6 000

Posted on

2015-02-15 00:29:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Mindre kriminaltekniskt datorföretag behöver en återanvändbar metod för att söka efter data i stordatorer som en del av utredningar.

Vi skulle vilja kunna söka efter data och databaser i stordatorer och extrahera datan till ett format som kan granskas av individer.

Sökfunktioner skulle vara : (söka på datumintervall, söka på nyckelord, söka i specifika databasfält efter nyckelord - eller annan metadata)
Önskade Färdigheter
COBOL