Success

Notes

Error

???page.global.messages.logout.title??? ???page.global.messages.logout.desc??????page.global.messages.logout.refresh???

 
 
 
 
Budget

1 500 - 3 000

Posted on

2015-01-27 05:08:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Vi är en AutoCount-partner och är i behov av någon som kan hjälpa oss att bygga gränssnitt, extra rapporter osv. AutoCount är en redovisningslösning från Malaysia med över 10 000 installationer. Bakgrundskunskap om Christal-rapporter och SQL behövs och naturligtvis är förtrogenhet med AutoCount en fördel.