Success

Notes

Error

???page.global.messages.logout.title??? ???page.global.messages.logout.desc??????page.global.messages.logout.refresh???

 
 
 
 
Budget

Small project <800

Posted on

2015-03-10 00:08:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Vi har en iOS-app som inom snar framtid kommer att lanseras, men innan dess vill vi skriva ett pressmeddelande och distribuera detta till pressen. Krav: 1. Amerikansk engelska som modersmål och extraordinära skrivkunskaper. 2. Erfarenhet av att skriva pressmeddelande för app. 3. Ha förmågan att framhäva vår apps funktioner, för att fånga journalisters och bloggares uppmärksamhet och för att maximera chanserna att bli publicerade.