Success

Notes

Error

???page.global.messages.logout.title??? ???page.global.messages.logout.desc??????page.global.messages.logout.refresh???

 
 
 
 
Budget

1 500 - 3 000

Posted on

2015-01-08 09:47:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Vi behöver en frilansare som kan skriva SAS-kod för att skapa en databas med sökfrågor. SAS-koden som krävs kommer att importera data från flera excel-arbetsböcker varje månad och skapa en huvudsaklig databas utav dessa filer. Koden bör också ge möjlighet att köra en synkroniseringsprocess, och matcha dokument från separata Excel-filer.