Success

Notes

Error

???page.global.messages.logout.title??? ???page.global.messages.logout.desc??????page.global.messages.logout.refresh???

 
 
 
 
Budget

Small project <800

Posted on

2015-01-21 23:45:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Vi söker en sökmotoroptimeringsexpert som kan göra en bedömning utav en av våra kunders hemsida, och ge en detaljerad rapport på de problem som hittas (ge anledningen till varför det är ett problem) och föreslå en lösning på problemet.