Success

Notes

Error

???page.global.messages.logout.title??? ???page.global.messages.logout.desc??????page.global.messages.logout.refresh???

 
 
 
 
Budget

800 - 1 500

Posted on

2015-03-30 21:38:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Den rekryterade HR-chefen kommer att behöva: - Ha en 9,5/10 engelska - Ha utmärkta kommunikationsfärdigheter - Ha erfarenhet av att rekrytera indiska programmerare - Känna till den indiska och nordamerikanska kulturen - Vara villig att arbeta heltid under de kommande två veckorna. Den rekryterade HR-chefen kommer att: 1 - Rekrytera anställda som kommer att arbeta på vårt nya kontor i Stockholm via Odesk, Elance, lokala rekryteringshemsidor för webbprogrammerare och LinkedIn. De utvalda anställda måste vara från Stockholm. 2 - Intervjua de utvalda kandidaterna som har de färdigheter som krävs via Skype eller telefon. 3 - Välja ut de bästa kandidaterna (bör ha minst 40 kandidater). 4 - Organisera en till intervju som kommer att äga rum i Stockholm tillsammans med programmeringsföretagets två grundare. 5 - Välkomna de två grundarna i Stockholm och delta i intervjun tillsammans med dem. Den utvalda kandidaten för detta jobbet kan komma att få en långsiktig HR-chefsposition på våra kontor.