Success

Notes

Error

???page.global.messages.logout.title??? ???page.global.messages.logout.desc??????page.global.messages.logout.refresh???

 
 
 
 
Budget

3 000 - 6 000

Posted on

2015-03-29 20:33:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Är i behov utav någon som kan skriva front-end för en realtidsdataström från en tredje part, för att sedan skriva in datan i en databas, med ett specifikt format, för att slutligen läsas i realtid utav ett annat program på ett annat språk (såsom Fortran (ej C)). Spelar ingen roll för mig vilket språk front-end skrivs på sålänge som datan är skriven i rätt format.