Success

Notes

Error

???page.global.messages.logout.title??? ???page.global.messages.logout.desc??????page.global.messages.logout.refresh???

 
 
 
 
Budget

800 - 1 500

Posted on

2015-01-05 06:33:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Vi skapar en innovativ programvara som hanterar varenda aspekt utav rättstvister. Vi behöver en heltidsprogrammerare som kan koppla wireframes till en utvecklad databas. Programmeraren måste ha erfarenhet av HTML5, CSS3, AngularJS, Bootstrap, C#, ASP.NET MVC. Den ideella kandidaten kommer att arbeta självständigt hemifrån eller från eget val av plats, men måste vara tillgänglig för regelbundna möten i Malmö. Detta är en verkligt unik möjlighet att vara med och skapa programvara som kommer att revolutionera advokatverksamheten.