Success

Notes

Error

???page.global.messages.logout.title??? ???page.global.messages.logout.desc??????page.global.messages.logout.refresh???

 
 
 
 
Budget

800 - 1 500

Posted on

2015-03-19 09:48:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Jag vill att du skapar en Google Chrome plug-in som söker efter redan definierade ord i fönstret som du öppnar det i. Öppna och tryck på kör och den söker och ger dig resultat. Så till exempel, om du tittar på en wikipedia-artikel om bananer. Du sätter på denna plug-in...Den kör och letar efter dessa ord och överstryker dessa åt användaren och berättar hur många gånger ordet används på sidan. Om orden inte finns på sidan så får du fram meddelandet, inga ord funna. Det är allt. Jag måste kunna ändra orden, lägga till eller ta bort dem, se bifogad fil för referens. Så fort du är klar med detta projektet så finns det ett annat plug-in-projekt för Google Chrome.