Success

Notes

Error

???page.global.messages.logout.title??? ???page.global.messages.logout.desc??????page.global.messages.logout.refresh???

 
 
 
 
Budget

1 500 - 3 000

Posted on

2015-03-16 06:35:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Vårt företag söker en expert på Prestashop för att leda olika Prestashop-projekt. Från installation, temaimplementering till modulintegrering, behöver vi en person med en hög nivå av färdighet och erfarenhet av Prestashop. Projekten finns tillgängliga omgående.