Success

Notes

Error

???page.global.messages.logout.title??? ???page.global.messages.logout.desc??????page.global.messages.logout.refresh???

 
 
 
 
Budget

Small project <800

Posted on

2015-01-11 13:00:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Jag förbereder en presentation som visar mina kunder hur mycket de betalar i avgifter för sina investeringar, effekterna av dessa avgifter över tid, och utförandet av deras investeringar i förhållande till riktmärken. Jag skulle behöva hjälp med formatering, inklusive utav min logga, och med att lägga till en del diagram som får presentationen att "utmärka sig". Ideellt kan personen ta det som jag har skapat och förbättra mallen genom att flytta data från excel till diagram till en powerpoint presentation så att processen att förbereda presentationer blir mycket enklare (och tar mindre tid). Jag är ute efter att få detta färdigt snabbt.