Success

Notes

Error

???page.global.messages.logout.title??? ???page.global.messages.logout.desc??????page.global.messages.logout.refresh???

 
 
 
 
Budget

1 500 - 3 000

Posted on

2015-02-24 10:09:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Detta är den första fasen av en kretskonstruktion för att ge användarna numerisk feedback baserad på deras input. Applikationen kommer att växa till att omfatta användarinmatningsknapp, pulsdetektor och vissa tidsanpassade separata utgångar. Men, omfattningen av den nuvarande fasen av projektet är bara att få pic och max7221 att samverka. PIC-koden måste visa 8 siffror genom en Maxim MAX7221 LED-drivrutin. Vi behöver asm eller c-kod eller båda för PIC samt dess miljö (assembler eller kompilator) som vi använder. För närvarande har vi hårdvaran byggd på kopplingsdäcket genom kapabla elektroniktekniker. Men vi kan inte så mycket om programmering. Vi kommer att behöva kod som är tydligt märkt och helt och hållet redo att ladda och fungera. Kopplas in och köras. Den behöver städad, förståelig struktur med alla konfigurationer och portar konfigurerade. Vi har arbetat med ihoppusslade kodfragment från forumen. Men det verkar som att det alltid fattas något. Vi får en del signaler från pic men max svarar inte. VI behöver hjälp med följande: - om vi ska använda oss utav bit banging eller använda spi till max-chip - pin- och port-uppgifter - asm och c redo att läggas till i mplab 8.91 - asm byggbar under mpasm - c optimerad för hi tech-kompilator - ett par testinmatningsknappar för att skicka siffror till max-chip - de pics som ska användas kommer att vara 16f886 och 887 Vi är nära målet, vi behöver bara lite hjälp på vägen. Tack på förhand.