Success

Notes

Error

???page.global.messages.logout.title??? ???page.global.messages.logout.desc??????page.global.messages.logout.refresh???

 
 
 
 
Budget

1 500 - 3 000

Posted on

2015-01-12 14:05:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Kunnig vad gäller PHP - speciellt i samband med utveckling av en Drupal-sida.
Kunnig vad gäller MySQL (obearbetad såväl som inom PHP) såväl som Microsoft SQL Server.

Uppgifter som sidan innebär:
Automatisering (inom PHP) av data, validera/kartlägga/importera process för migrering av äldre applikation till Drupal Content Types samt modulspecifika tabeller.
Tillämpning av tema till olika Drupal-former eller -vyer.
MySQL-administration, Drupal, PHP, Microsoft SQL-serveradministration, Microsoft SQL Server Service Broker