Success

Notes

Error

???page.global.messages.logout.title??? ???page.global.messages.logout.desc??????page.global.messages.logout.refresh???

 
 
 
 
Budget

Small project <800

Posted on

2015-01-01 02:15:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Eftersom att jag vill ha en responsiv sida, så behöver jag ersätta min befintliga drupal-sida. Jag har installerat en ny drupal-sida med ett responsivt premiumtema. Jag behöver hjälp med installationen och med att överföra datan från den gamla sidan.