Success

Notes

Error

???page.global.messages.logout.title??? ???page.global.messages.logout.desc??????page.global.messages.logout.refresh???

 
 
 
 
Budget

1 500 - 3 000

Posted on

2015-02-10 20:11:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

För vårt nästa projekt behöver vi en erfaren MQL-kodare som kan mata handelssignaler som genereras från Simple Moving Average-indikatorer från Metatrader till en databas. Denna databas behöver länkas till en webbapp som antingen vi tillhandahåller eller som du kodar. Vänligen ansök endast ifall du har tidigare erfarenhet utav detta arbete och om du kan ge oss en tidsram för leverans.