Success

Notes

Error

???page.global.messages.logout.title??? ???page.global.messages.logout.desc??????page.global.messages.logout.refresh???

 
 
 
 
Budget

800 - 1 500

Posted on

2015-03-10 00:08:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Utveckla och administrera mejlkampanj för ett videomöte som kommer att hållas online. Kreativ kopia för dagliga kampanjutskick vad gäller individuella intervjuer. - Extra tjänster som krävs, om möjligt: * videoredigering * ShowNotes-skapande * Reklamlänkar