Success

Notes

Error

???page.global.messages.logout.title??? ???page.global.messages.logout.desc??????page.global.messages.logout.refresh???

 
 
 
 
Budget

Small project <800

Posted on

2015-01-17 19:27:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Vi behöver någon som kan designa en hel uppsättning loggor till vår nya satsning. Företaget erbjuder konsulttjänster inom facility management. Loggan måste vara pretentiös, innovativ, tekniskt driven, och modern. Den måste tilltala c-level-individer. Nedan finner du en fullständig beskrivning av företagets tjänster: Erbjuda kommersiella facility management-tjänster, nämligen komplettera anläggningars drift och underhåll, bygga automationstjänster, data- och kommunikationssystem, energihushållning och bygga om analys och implementering, datoriserade hanteringssystem för underhåll, hvac-systemhantering, elektrisk systemhantering, konstruktionshantering, strategisk källförteckning för anläggningar, miljöbedömning, tillståndsbedömning för egendom, och capex-studier vad gäller ersättningsreserver.