Success

Notes

Error

???page.global.messages.logout.title??? ???page.global.messages.logout.desc??????page.global.messages.logout.refresh???

 
 
 
 
Budget

Small project <800

Posted on

2015-03-19 09:48:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

En ny broschyr för vår nya produkt kommer att designas. Texten för denna måste redigeras på engelska utav en person med engelska som modesmål. Eftersom att engelska är grunden för alla våra översättningar så måste detta göras på högsta möjliga nivå. Broschyren är riktad till kunder världen över.