Success

Notes

Error

???page.global.messages.logout.title??? ???page.global.messages.logout.desc??????page.global.messages.logout.refresh???

 
 
 
 
Budget

1 500 - 3 000

Posted on

2015-01-20 22:41:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Behöver en enkel backtester byggd för regelbaserad guldhandelsstrategi. Erfarenhet av eller kunskap om råvaruterminer eller optioner är ett plus. Arbetet bör endast ta ett par veckor.