Success

Notes

Error

???page.global.messages.logout.title??? ???page.global.messages.logout.desc??????page.global.messages.logout.refresh???

 
 
 
 
Budget

800 - 1 500

Posted on

2015-02-25 11:14:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Vi har ett dokument som vi behöver ha översatt från svenska till italienska. Det bifogade dokumentet visar den engelska texten till vänster och den italienska texten till höger. Den italienska texten som finns i dokumentet kommer från ett automatiskt översättningsprogram och innehåller fel. Vi behöver att någon går igenom dokumentet och rättar den italienska delen. Vi vill också försäkra oss om att teckenuppsättningen är den korrekta italienska uppsättningen.