Success

Notes

Error

???page.global.messages.logout.title??? ???page.global.messages.logout.desc??????page.global.messages.logout.refresh???

 
 
 
 
Budget

Small project <800

Posted on

2015-02-15 00:29:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Vi behöver någon som regelbundet kan hjälpa oss med sociala medier, nämligen: - Skriva innehåll för Facebook, Twitter & LinkedIn - Schemalägga innehållet genom BufferApp och Facebook - Skapa grafik genom ShareImageAs (jag kommer att ge dig en detaljerad beskrivning på hur du gör detta). Till att börja med kommer du att arbeta 2-4 timmar per vecka, detta kommer att variera.