Success

Notes

Error

???page.global.messages.logout.title??? ???page.global.messages.logout.desc??????page.global.messages.logout.refresh???

 
 
 
 
Budget

800 - 1 500

Posted on

2015-01-27 05:08:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Jag behöver hjälp med att ta över ett befintligt projekt med mycket VBA-programmering i Microsoft Access med en Sql-server. Kandidaten behöver ha erfarenhet av MS Access VBA, skapa och modifiera lagrade procedurer i SQL-server, integration till ERP.