Success

Notes

Error

???page.global.messages.logout.title??? ???page.global.messages.logout.desc??????page.global.messages.logout.refresh???

 
 
 
 
Budget

3 000 - 6 000

Posted on

2015-01-08 09:47:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Krav: Minst 3 års erfarenet av att bygga iOS-mobilapplikationer genom att gå efter designinstruktioner från arkitekt- och UI/UX-tillgångar från designer Krav: Erfarenhet av att publicera mobilapplikationer i iTunes Krav: Erfarenhet av att ge support till publicerade mobilappar för korrigeringar/uppgraderingar/osv. Krav: Erfarenhet av att integrera mobilappar med webbtjänster Krav: Erfarenhet av enhet, integration, testning, etc. Att föredra: Kunskap om/Erfarenhet av att arbeta med OCR-teknik