Success

Notes

Error

???page.global.messages.logout.title??? ???page.global.messages.logout.desc??????page.global.messages.logout.refresh???

 
 
 
 
Budget

Small project <800

Posted on

2015-02-26 12:18:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Jag söker efter någon som kan stödja vårt interna team när vi utvecklar en strategi/färdplan för social media. Utveckla publiceringskalender och hjälpa till med innehåll för att publicera åt en utav våra kunder inom sektorn för finansiella tjänster.