Success

Notes

Error

???page.global.messages.logout.title??? ???page.global.messages.logout.desc??????page.global.messages.logout.refresh???

 
 
 
 
Budget

Small project <800

Posted on

2015-02-15 00:29:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Är i akut behov utav professionella, franska översättare. Ett väldigt stort projekt med deadlines i slutet av juni där finansiella manualer ska översättas från svenska till franska. Översättare behöver ha utmärkta kunskaper i svenska samt ha franska som modersmål. Måste även ha minst tre års erfarenhet och vara kvalificerad inom språk- eller översättningsrelaterade områden.