Success

Notes

Error

???page.global.messages.logout.title??? ???page.global.messages.logout.desc??????page.global.messages.logout.refresh???

 
 
 
 
Budget

Small project <800

Posted on

2015-02-22 08:00:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Jag är ute efter en 8.5" x 5.4" flygbladsdesign OBEGRÄNSAD DESIGN Enkel design, kungsblå bakgrund med bokstav. Vill arbeta med någon som har utmärkta kommunikationsfärdigheter, utmärkt service och snabb respons. VIKTIGT: Vänligen ge exempel på tidigare arbeten!