Success

Notes

Error

???page.global.messages.logout.title??? ???page.global.messages.logout.desc??????page.global.messages.logout.refresh???

 
 
 
 
Budget

1 500 - 3 000

Posted on

2015-01-28 06:12:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Solver Networks bygger ett innehållsaggregeringssystem för att hjälpa studenter och forskare identifiera användbara resurser. Innehållsaggregatorn kommer att använda sig utav två sorters innehåll för att ansluta till innehållsmotorn (RSS och web-scrapers). RSS-läsare har utvecklats. Detta projekt kommer att arbetas med i etapper. Etapp I: Utveckla web scrapers för följande sorters innehåll (nyheter, event, arbeten, finansieringsmöjligheter, och resurser). Etapp II: Skapa taggningsschema och klassificerare Etapp III: Rekommendationssystem