Success

Notes

Error

???page.global.messages.logout.title??? ???page.global.messages.logout.desc??????page.global.messages.logout.refresh???

 
 
 
 
Budget

3 000 - 6 000

Posted on

2015-01-05 06:33:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Vi expanderar vårt team och behöver en duktig Sugar CRM-programmerare och strateg. Vår föredragna kandidat ska ha extensiv erfarenhet utav CRMs och, mer specifikt, utav Sugar. Tillgänglighet i upp till 20 timmar per vecka är en prioritet, men under de kommande 1-2 månaderna förväntar vi oss att du kan hjälpa oss vid behov 0-15 timmar per vecka. Kandidaten måste även kunna läsa och skriva engelska flytande. Systemkunskap & erfarenhet - SuiteCRM: vi använder oss för nuvarande av en fork av Sugar CRM. Du måste kunna utveckla specialanpassade moduler, hantera data, tillhandahålla rapporter, hantera rensning utav vår befintliga data, och hantera PHP-programmering och SQL. - ha förmågan att se projektbehov och ta itu med implementeringen och implikationerna för alla använda plattformar inklusive Google Apps - en fördel är att förstå sig på QuickBooks Accountant version 2013 och dataexport-/import-funktionerna. - en fördel är att känna till hur olika försäljningstjänstapplikationer, PayPal, standard försäljningsstjänstleverantörer etc. interagerar med QuickBooks, cVent och Sugar CRM - MAC- och Windows-mejl och enkla plattformers funktionalitet Du måste ha en djup förståelse för datahantering och för hur man flyttar data från ett system till ett annat på ett korrekt sätt, och arbeta tillsammans med våra programmerare för att identifiera och fixa nuvarande fel såväl som arbeta tillsammans med våra nuvarande säljare och utbilda dem inom Suite CRM och andra program och assistera vårt team vad gäller tekniska problem. Denna position innebär också ansvaret att utbilda nya uppdragstagare/anställda och samarbeta med andra Sugar-programmerare, ifall ytterligare programmerare behövs anställas. Detta arbete passar inte en person som inte kan arbeta 20 timmar per vecka. För att försäkra oss om att du har läst igenom hela annnonsen, vänligen börja din ansökan med New York, New York. Meddela oss din kunskap vad gäller ovan nämnda system i din ansökan samt vilken nivå du är på (är du expert, nybörjare, eller har du ingen kunskap vad gäller systemet?). Vad har du för bakgrund inom teamledning & utbildning? Vänligen beskriv din arbetsstil. Är du bekväm med sista-minuten-projekt & problem och hur balanserar du detta i förhållande till din förväntade arbetsbelastning? Vi skulle även uppskatta ifall du kan skicka dina Skype-uppgifter så att vi kan kontakta dig omedelbart. Jag ser framemot att ta emot era ansökan. Orvi RekryterareThe Helm Society