Success

Notes

Error

???page.global.messages.logout.title??? ???page.global.messages.logout.desc??????page.global.messages.logout.refresh???

 
 
 
 
Budget

3 000 - 6 000

Posted on

2015-02-08 18:02:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

En C++ Ingenjör/Utvecklare efterfrågas av min berömda kund, du ska ha stor erfarenhet av algoritmdesign och implementering, datastrukturer och gränssnitt.

Du ska vara flytande i C++ och använda STL, mallar, abstraktioner, och ha en effektiv resurshantering.

Extensiv expertis inom att designa och implementera effektiva algoritmer, datastrukturer och gränssnitt (erfarenhet av reflection type-gränssnitt är ett plus).

Gedigen kunskap i kombinatorisk optimering, framförallt i kortaste-vägen-problem (dvs. accelererade ruttplaneringssystem, tidsberoende kortaste-vägar, multiobjektiva/paretovägar, robusta kortaste-vägar.

Arbetslivserfarenhet av samarbetes- och undersökningsprojekt, framförallt i samarbete med undersökningsinstitut och industriella partners.

Kunskap om Linux-baserad utvecklingsmiljö och verktyg.

Kunskap om Shell (Perl eller Python är ett plus).

Utmärkta kommunikationsfärdigheter och en förmåga att arbeta med arkitekter, utvecklare, testingenjörer, produktchefer och andra kollegor såväl som externa partners.

People Source erbjuder en belöning upp till €1000 om någon kan nämna en algoritmingenjör/utvecklare för denna roll, och vi agerar även som ett anställningsföretag. Önskade färdigheter
C++