Success

Notes

Error

???page.global.messages.logout.title??? ???page.global.messages.logout.desc??????page.global.messages.logout.refresh???

 
 
 
 
Budget

1 500 - 3 000

Posted on

2015-03-30 21:38:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Vi är ett framgångsrikt VVS- och dräneringsföretag baserat i Malmö och vi har vunnit nationella priser för vår höga kvalitet. Vi söker någon för en permanent heltidsposition för att fylla vår estimatorsposition. Vi kommer att ge dig det stöd och den upplärning som krävs för att du ska kunna lära dig rollen. Vi kommer att tillhandahålla detaljerade processer angående vad som krävs för att klara av uppgifterna så att du kan göra jobbet så bra som du kan. Vi kommer att kräva att den utvalda sökande läser planer och tolkar vilka VVS-fixturer som krävs för att färdigställa arbetet. Sökande kommer att utbildas för att kunna använda vår försäljningsbaserade mjukvara så att han/hon kan sammanställa rätt takeoffs. Efter att uppskattningarna är avklarade kommer de att kontrolleras och skickas till byggföretaget. Tidigare erfarenhet utav byggbranschen är en fördel. Andra administrationsarbeten kan komma att krävas. Vi är ett familjeföretag med familjevärderingar men vi verkar som ett företag. Vår prioritering är att alla våra anställda är nöjda och känner sig säkra.