Success

Notes

Error

???page.global.messages.logout.title??? ???page.global.messages.logout.desc??????page.global.messages.logout.refresh???

 
 
 
 
Budget

1 500 - 3 000

Posted on

2015-03-20 10:53:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Du kommer att behöva hantera all redovisning och bokföring för ett antal företag i olika länder på waveaccounting.com. Vi behöver uppdatera de mycket försenade, befintliga uppgifterna så det kommer att ta en hel del timmar. Efter detta vill vi ha förslag på vad som är bäst att göra härnäst. Behöver också förbereda en gruppfinansiell struktur och budget för att anskaffa kapital på aktiekostnadsbas. Råd behövs. Vi kommer att skicka räkningar och rapporter till dig som du kommer att hjälpa till att registrera periodvis och kommunicera några eventuella oregelbundenheter. Internationell redovisningskunskap och erfarenhet är ett måste. Kunskap om kapitalanskaffning är ytterligare en fördel.