Success

Notes

Error

???page.global.messages.logout.title??? ???page.global.messages.logout.desc??????page.global.messages.logout.refresh???

 
 
 
 
Budget

1 500 - 3 000

Posted on

2015-02-09 19:06:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Är i behov utav en programmerare som kan skriva Arduino-kod för att läsa RS232 serierubrik/kompassdata och jämföra med en önskad rubrik och använda en PID-algoritm för att justera uteffekten till rotationsmotorer och behålla önskad rubrik.