Success

Notes

Error

???page.global.messages.logout.title??? ???page.global.messages.logout.desc??????page.global.messages.logout.refresh???

 
 
 
 
Budget

Small project <800

Posted on

2015-01-20 22:41:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Jag behöver någon med svenska som modersmål med förståelse för det ryska språket. Det är en text på ryska, och den måste översättas till engelska. Den ska vara perfekt översatt så att någon med svenska som modersmål enkelt kan läsa den. I texten finns även många termer inom den finansiella marknaden. Så du måste förstå texten. Jag behöver utvärdera nivån på din erfarenhet, så jag föreslår att du översätter en paragraf. Om du kan klara av uppgiften så tilldelas du projektet.