Success

Notes

Error

???page.global.messages.logout.title??? ???page.global.messages.logout.desc??????page.global.messages.logout.refresh???

 
 
 
 
Budget

Small project <800

Posted on

2015-03-03 17:41:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Hej, vi har ett mindre dokument på isländska. Vi vill få det översatt till svenska! Vi behöver få tillbaka det mellan 5-8 timmar efter att jobbet har tilldelats. Vi kräver en kvalitativ översättning och enbart erfarna översättare bör ansöka. Var vänlig och ange ett rimligt pris då vi regelbundet har liknande dokument! Filen har bifogats här!