Success

Notes

Error

???page.global.messages.logout.title??? ???page.global.messages.logout.desc??????page.global.messages.logout.refresh???

 
 
 
 
Budget

800 - 1 500

Posted on

2015-02-04 13:44:00.0

Buyer:

This project is complete

Someone on twago has already accepted this project. Find a project of your own, sign up today!

Post similar project now

Description

Vi önskar anställa en Unity 3D-programmerare på heltid. Förhandlingsbar lön. 8 arbetstimmar per dag. 5 arbetsdagar per vecka. Mycket erfarenhet utav spelutveckling med Unity3D är ett krav.
Önskade färdigheter
Unity